01 do
02 fr
03 sa
04 so
05 mo
06 di
07 mi
08 do
09 fr
10 sa
11 so
12 mo
13 di
14 mi
15 do
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00
16 fr
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00
17 sa
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00
18 so
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00
19 mo
20 di
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00
21 mi
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00
22 do
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00
23 fr
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00
24 sa
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00
25 so
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00
26 mo
27 di
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00
28 mi
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00
29 do
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00
30 fr
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00
31 sa
Rosa Menkman
ausstellung, summer school, projekt
Halle 11:00–19:00